Mrva & Stanko

V dobe, keď trh i celá spoločnosť ešte len hľadali cestu k dobrému vínu, predstavila fi rma Víno Mrva&Stanko slovenské víno ako moderný nápoj. Víno ako obraz dynamickej krajiny, ktorá je schopná ponúknuť Európe až neobvykle odrodovo čisté víno. Víno harmonické v chuti i vôni, ľahučké ako vánok, plné mladistvej sviežosti, jasu a dovtedy takmer neznámych ovocných tónov, to bola jasná výzva všetkým starým typom vín. Trh spozornel, ľudia ochutnali niečo nové. Bolo to víno, ktoré symbolizovalo zmenu. Spoločnosť Víno Mrva&Stanko patrí objemom výroby medzi stredne veľké fi rmy. Jej produkcia vyrástla z pôvodných 12 tisíc na súčasných 400 tisíc fl iaš. Je to hranica, ktorú vinárstvo v záujme zachovania špičkovej kvality neprekročí.
Mrva & Stanko