Bordeaux

Oblasť Bordeaux, ktorá patrí k najslávnejším vinárskym oblastiam vo svete, sa nachádza na juhozápade Francúzska a hraničí s brehmi Atlantiku. Rozprestiera sa na približne 116,160 hektároch vinohradov, 57 apeláciách, 10.000 châteaux a 13.000 pestovateľov hrozna. Ročná produkcia je približne 960 miliónov fl iaš a zahŕňa produkciu vín na dennú konzumáciu až po vína patriace k najuznávanejším a tiež najdrahším na svete. Základom týchto úžasných vín je odroda Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc. Avšak iba niekoľko percent (5%) z produkcie je zaradených do jednotlivých vyšších klasifi kácii. Základom je pôvodná klasifi kácia „Bordeaux Wine Offi cial Classifi cation“ z roku 1855, zahŕňajúca päť „Premier cru“ - štyri z oblasti Médoc a jedno - Château Haut-Brion z Graves. Bordeaux patrí nielen k najväčším vinárskym oblastiam na svete, ale je zároveň symbolom znamenitých vín a vzorom pre zvyšok vinárskeho sveta. Elitné vína klasifi kované poväčšine ako Grand cru classe a Premier Grand cru tvoria z tohto počtu len necelých 5%, ale ich význam je taký veľký, že celý vinársky svet sa orientuje na ich štýl a kvalitu.
Bordeaux