Attems

Už po mnoho generácií je rodinná fi rma Attems spätá s vinohradníctvom v historickej oblasti Collio. Cieľom rodiny Attems vždy bolo produkovať jedinečné vína, s maximálnym dôrazom na historické prostredie, ale zároveň moderné, novátorské a v súlade s dopytom po vysokokvalitných vínach. História podniku začína v roku 1106, keď salzburský biskup daroval pôdu v blízkosti Benátok Corradovi Attemsovi. Rodinný archív uchovaný v rodinnom sídle Lucinico dokazuje záujem rodiny o vinohradníctvo už od začiatku. Predpisy z konzorcia povoľujú pestovanie viniča v 8 podoblastiach Collio: Gorizia, Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Mossa, San Lorenzo Isontino, a San Floriano del Collio. Povolený hektárový výnos sa nezmenil už od roku 1968 (7,5-8 ton hrozna na hektár). V roku 2000 sa rodina Attems rozhodla rozšíriť svoju pôsobnosť za horizont svojej oblasti a spojila sa s poprednou vinárskou dynastiou, Marchesi de´ Frescobaldi. Fúzia dvoch tradičných vinárskych rodín s neuveriteľnými skúsenosťami a znalosťami vinifikácie, spoločne zvýšili kredit oblasti Collio aj za hranice Talianska.
Attems